info Publication

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI), Klimatdata – kartor, 2020